Het bestuur van WKAR 2017 - v.l.n.r. Ana de Koning, Juliet Praktiek, Arnold Beugelsdijk, Gerard Jakobs

Het is altijd nuttig en gezellig om de Westlandse kunstroute van mei jl. te evalueren.
Dat doet de werkgroep altijd na de vakantieperiode.
We waren blij met de vele positieve opmerkingen van zowel deelnemende kunstenaars als bezoekers.
Tijdens het afsluitende etentje in een leuke strandtent bespraken we ook zaken die wellicht voor verbetering vatbaar zijn. In ieder geval moet de werkgroep met enthousiaste vrijwilligers worden uitgebreid. Al met al konden we terugzien op een geslaagde 6de Westlandse kunst-en atelierroute. 

Het evaluatie verslag Westlandse Kunst- en atelierroute 2017

Na een lange tijd van voorbereiding hebben ongeveer 70 Westlandse kunstenaars op 13 en 14 mei jl. hun werk gepresenteerd aan een belangstellend publiek.
In hun ateliers en op andere locaties in de kernen ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster hebben veel kunstliefhebbers uit Westland maar ook uit omringende steden en dorpen met eigen ogen kunnen zien dat Westlandse kunstenaars op een veelzijdige manier met hun vak bezig zijn.

De overal gratis verkrijgbare routekaart, waarop uw logo uiteraard was afgedrukt, gaf niet alleen duidelijk aan hoe de bezoekers de locaties per fiets of auto konden bereiken maar informeerde ook over de kunstenaars, de stijl van werken en de materialen.

Belangrijke aspecten die gemeld kunnen worden zijn:

  • De dichters van de groep: Schrijvers tussen de Kassen waren over diverse locaties verspreid. Zij lazen voor uit eigen werk.
  • Op een aantal locaties konden bezoekers genieten van livemuziek.
  • Beeld, taal en muziek hadden ook tijdens deze kunstroute leverden gezamenlijk een meerwaarde op en deze diversiteit aan expressie werd, gezien de reacties van het publiek, erg gewaardeerd.

De werkgroep er in geslaagd om het werk van goede amateurs en beroeps beeldend kunstenaars in combinatie met elkaar te exposeren op 37(!) locaties. De forse stijging van zowel het aantal kunstenaars als locaties is verheugend en heeft te maken met de toenemende belangstelling van kunstenaars om in Westland te mogen exposeren.

De organisatie van de Kunstroute heeft ook dit jaar gekozen voor een samenwerking komen met kunstenaars met een verstandelijke beperking, vanuit de wensen maatschappelijke betrokkenheid en integratie concreet te maken.
Opnieuw is MIDDIN als grote zorgorganisatie gevraagd deel te nemen om “hun” kunstenaars een verdiende plek te geven in Westlandse Kunstroute.
Ook zorg- instelling ’s HEEREN LOO stemde enthousiast in om kunstzinnige producten van cliënten in Naaldwijk te exposeren. In het WESTERHONK in Monster was een mooie mix van werk van bewoners en beeldend kunstenaars te zien.
Deze samenwerkingsvorm leverde opnieuw een meerwaarde voor alle kunstenaars en het publiek.

Opvallend was de belangstelling van een aantal scholen. Leerkrachten en directies vonden het belangrijk dat ouders en scholieren in het weekend de exposerende kunstenaars in hún school konden ontmoeten. Op één school konden leerlingen een workshop fotografie volgen die door ouders werd gegeven.

Omdat de toegang gratis was en de kunstenaars op de locaties aanwezig waren kon overal op een informele manier van gedachten worden gewisseld.
Uit de reacties van de ruim 3500 bezoekers kan de werkgroep Kunstroute 2017 opmaken dat deze laagdrempelige culturele manifestatie in Westland elke keer een schot in de roos is en door bezoekers in toenemende mate wordt gewaardeerd.
 
De Kunstroute was een geslaagde manifestatie waar Westland trots op mag zijn.
Voor de deelnemende kunstenaars was er direct na afloop een afsluitende borrel en een hapje waar men kon terugblikken op een druk bezochte kunstroute.

De 6de Westlandse Kunst- en atelierroute 2017 werd mede mogelijk gemaakt door:

  • Fonds Westland
  • Loswal De Bonnen
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Westland Cultuurweb

Ook uw belangrijke bijdrage heeft er voor gezorgd dat deze culturele manifestatie een succes is geworden. Nogmaals onze dank.

Ondanks de toenemende hoeveelheid werk dat uitsluitend door vrijwilligers wordt verricht, heeft Westlands Kunstenaarscollectief WIT er goed aan gedaan om voor de zesde keer dit kunstzinnige evenement te organiseren.
In alle bescheidenheid maar ook met trots willen wij u nu reeds in overweging geven om in 2019 de Westlandse Kunst- en atelierroute opnieuw te ondersteunen.
 
De werkgroep Kunstroute 2017

Bewaren

Bewaren

Bewaren