Wijkcentrum Hooge Hasta

In Naaldwijk (Vitis Welzijn)

In deze mooie ruimte zijn wijkbewoners aan het werk met speksteen en er wordt er geschilderd.
Ook exposeren er twee kunstenaars.

www.vitiswelzijn.nl

 
Ingang wijkcentrum Hooge Hasta