JAARVERSLAG WIT 2016

Het jaar 2016 begon met een gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie, echter niet alle partijen van de Kunstgarage deden hieraan mee, voor 2017 moet er een betere onderlinge afstemming plaatsvinden. Het ledenaantal is niet verder toegenomen, een lid erbij, een lid weg.
Het zal mogelijk zijn voor kunstenaars in de aangrenzende gemeenten om lid van WIT te worden.


WIT heeft deelgenomen aan het Podium Westland, ondanks dat er allerlei activiteiten in en rond de Kunstgarage waren is er relatief weinig publiek op af gekomen.
De activiteiten met betrekking tot de beeldende kunst waren te veel versnipperd over het dorp. 
Gelukkig was er wel belangstelling van de burgemeester en wethouders.
Behalve bestuursvergaderingen e.d. worden er in de atelierruimten regelmatig activiteiten voor alle leden georganiseerd, zoals modeltekenen en filmvertoningen.  


Tekenen naar model in de Kunstgarage
 
Bestuursleden van WIT hebben in enkele commissies deelgenomen, zoals het Cultureel Platform Westland, een platform waarin de verschillende cultuuraanbieders in Westland zijn verenigd. Doel is om tot een goede samenwerking te komen in het cultuurveld.   
 
Het bleek niet eenvoudig een locatie te vinden voor de ledenexpositie van WIT.  

Eerdere opties werden op het laatste moment afgezegd, uiteindelijk heeft de ledenexpositie in de eerste twee weekenden van november plaatsgevonden.
Als locatie kon het informatiecentrum voor de Westlandse zoom aan de Haagweg te Monster worden gebruikt.
WIT blijft als collectief een belangrijk aanspreekpunt voor de buitenwereld, wij worden nog steeds gevonden.
Op enkele punten zouden de leden echter meer enthousiasme mogen vertonen voor gemeenschappelijke activiteiten van de vereniging. (wie schoen past …).
 
Opgemaakt op : 30 november 2015 door Menno ’t Hart, secretaris.