WESTLANDS KUNSTENAARSCOLLECTIEF- WIT is een feit !!
Naaldwijk, 24 december 2009
Nu Westland al geruime tijd één gemeente is, en daarmee behoort tot de grotere gemeenten van Nederland, vindt een aantal Westlandse kunstenaars dat het tijd is om de krachten te bundelen en een Kunstenaarscollectief op te richten.
 

Na veel bijeenkomsten en overleg met kunstenaars, de gemeente Westland en andere betrokkenen die de beeldende kunst een warm hart toedragen, is dan nu WESTLANDS KUNSTENAARSCOLLECTIEF- WIT een feit. Donderdag 24 december is door ondertekening van de vereiste notariële stukken het Westlands kunstenaarscollectief WIT officieel geworden. De oprichting vond plaats in het kantoor van Westland Partners notarissen en advocaten. Onder leiding van notaris de heer Boellaard werden de stukken ondertekend, dit onder toeziend oog van de initiatiefnemers: Carel Steijn, Gerard Jacobs,Tessa Droog, Menno ’t Hart, Eric Borggreve, Juliëtte van der Walle, Angela v/d Knaap, Willem Overkleeft , Hans Tersteege en Arnold Beugelsdijk.

ÉÉN AANSPREEKPUNT BEELDENDE KUNST
Professioneel werkende kunstenaars zijn door het collectief beter in staat in te spelen op initiatieven die op kunstgebied worden ondernomen en kunnen gebruik maken van de opgedane ervaringen. Op de hoogte zijn van elkaars beeldende veelzijdigheid en vakmanschap brengt de professionalisering van het individuele kunstenaarsschap op een hoger plan.
Uitgangspunt van WIT is dan ook om een professionaliseringsslag te maken op het gebied van beeldende kunst in Westland.
Voor kunstliefhebbers, het bedrijfsleven, CKV-docenten en de gemeente Westland is het Kunstenaarscollectief nu al hét aanspreekpunt op het gebied van kunst omdat expertise, veelzijdigheid en creativiteit in één collectief aanwezig is. Zeker als het gaat om kennisoverdracht  aan bedrijven, advisering aan instellingen, samenwerking met architecten, begeleiding bij kunstzinnige vorming aan kinderen, tot het in opdracht vervaardigen van kunst in openbare ruimte.
Het collectief speelt op deze manier een actieve rol in de samenleving.

DIVERSE DISCIPLINES VOOR BREED PUBLIEK
In Westland wonen en werken beeldend kunstenaars die verschillende disciplines vertegenwoordigen. Hun beeldend werk is vaak het onderwerp van gesprek.
De kunstenaars van WIT zijn individueel al geruime tijd betrokken bij kunstzinnige activiteiten in  Westland.
Ideeën worden besproken en initiatieven ontwikkeld. Steeds vaker worden er kunstzinnige projecten opgezet voor een breed publiek.
Dat  professionele kunstenaars er nu gezamenlijk aan kunnen deelnemen is zowel voor de betrokken kunstenaars als voor de omgeving een aanwinst.
In het nieuwe jaar is het de bedoeling dat meer professioneel werkende kunstenaars zich kunnen aansluiten bij het collectief.

 

Zie ook Het Hele Westland

 

 

<< terug