Ledenvergadering WIT

Op 25 november is de jaarlijkse ledenvergadering om 19.30 uur bij galerie Tess-keramiek in Naaldwijk.

Na de vergadering zal Maaike van Steenis spreken over de zakelijke kant van het kunstenaar zijn.
Gezien haar ervaring op dit terrein verwacht het bestuur veel van haar interactieve lezing.