Kunstenaar Gerard Jakobs treedt na 6 jaar af als bestuurslid van Westlands kunstenaarscollectief WIT

Gerard heeft aan de wieg gestaan van dit collectief en er mede voor gezorgd dat veel "loslopende" kunstenaars in Westland zich aansloten bij WIT.
Samen sterk was zijn motto en met dat inzicht heeft hij ruim 6 jaar in het bestuur gezeten.

Gerard heeft aan de wieg gestaan van dit collectief en er mede voor gezorgd dat veel "loslopende" kunstenaars in Westland zich aansloten bij WIT.
Samen sterk was zijn motto en met dat inzicht heeft hij ruim 6 jaar in het bestuur gezeten.
Door zijn originele kijk op het leven en de kunsten liet Gerard ons veel "kleuren WIT" zien.  
Hij kwam met goede ideeën en zorgde ervoor dat er gestaag maar zeker vorm aan werd gegeven.
Echt iemand die de handen uit de mouwen stak, ook in een aantal commissies.

Tijdens de open dag van de Kunstgarage in Naaldwijk op 29 augustus 2015, hief Gerard het glas op de opening van 5 ateliers van WIT die mede door zijn inspanning zijn gerealiseerd.
Gelukkig blijft Gerard als "gewoon lid” kunstenaar van WIT en wil hij zijn steentje bij blijven dragen in de ballotagecommissie.
Al met al komen we hem gelukkig nog vaak tegen.